Enhver virksomhed ønsker at være succesfuld. Succes kommer altid fra vækst. Med de fleste virksomheder kommer væksten fra kombinationen af at holde på de eksisterende kunder, samtidig med man får nye kunder. ”Business Intelligence” kan hjælpe et firma med at få nye kunder og beholde gamle kunder. Business intelligence forkortes ofte BI. En formel definition af business intelligence er, at det er en proces for indsamling af information inden for erhvervslivet. I BI bliver data indsamlet, beriget til information og derefter til viden. Business Intelligence kan give enhver virksomhed en præcis ide om kundernes behov. Virksomheder, der har store mængder information om deres kunder, kan bruge disse oplysninger. Virksomheder, der udnytter BI, får viden og forståelse for kundens behov, kundens beslutningsproces og økonomiske, kulturelle og teknologiske tendenser. Når virksomheder bruger intelligens, gør de det enten med korte eller langsigtede mål for øje. BI hjælper et firma med at nå disse mål.

 

Historien bag Business Intelligence

Idéen om business intelligence går tilbage til Sun Tzu klassikeren ”Art of War.” Tzu mente, at for at kunne vinde en krig, skal du have fuldstændig kendskab til dine egne styrker og svagheder, samtidig med du kendte dine fjenders styrker og svagheder. Dette er den centrale idé i nutidens business intelligence. Virksomheder skal kende sig selv bedre, end deres konkurrenter sig selv, og de skal kende deres konkurrenter så godt som muligt. Krig og forretning har på dette punkt meget tilfælles, i og med at man med BI må bearbejde masser af data (både ekstern og intern) til ledelse, og derefter udvikle strategier for hvordan man bedst angriber forretning og marketing. Krig involverer også strategisk planlægning. BI er processen med at få oplysninger om alle elementer i dit marked. At forstå kunden er ikke nok – en virksomhed skal også forstå sine konkurrenter og sig selv.

 

KPI – Key Performance Indicators

Den nuværende situation en virksomhed står i vurdered ved hjælp af Key Performance Indicators (KPI) i business intelligence. Da flere virksomheder implementerer KPI, bliver data hurtigere og mere effektivt tilgængelige for disse virksomheder. Data plejede først at være tilgængeligt for erhvervslivet efter en eller to måneder. Denne lange ventetid hjalp ikke virksomheden til at tilpasse deres strategier. For nylig har banker forsøgt at stille data til rådighed hurtigere og med kortere intervaller. Banker gør især dette for virksomheder, der har højere kredit eller operationelle risici. Dette giver mange virksomheder mulighed for at få nye data ugentligt, og justere deres strategier hurtigere end nogensinde før, hvilket fører til øget kundetilfredshed.

 

Business Intelligence Værktøjer

Når man bruger business intelligence skal en virksomhed indsamle en stor mængde oplysninger. BI-værktøjer kan hjælpe virksomheder med at gemme, organisere og endda indsamle forretningsdata. Sådanne dataredskaber inkluderer databaser, datamodellering og dataudvinding. Brug af dataredskaber hjælper med at forbedre effektiviteten af business intelligence. Mens dataværktøjer bruges til organisering, anvendes online analytisk behandling (OLAP) i analyseprocessen.